2013. június 25., kedd

A Tesla-tekercs - Ingyenenergia az éterből

forrás: vanmagyarazat


Ki ne hallott volna már Nikola Tesláról (1856 - 1943), a híres szerb feltalálóról, akinek többek között a váltóáramot, indukciós motort és az első rádiót köszönhetjük. Találmányai kétségkívül mai modern világunk létezését alapozták meg; azonban Tesla legnagyobb találmányának, a Tesla-tekercsnek és a hozzá kapcsolódó drótnélküli energiaátviteli rendszernek a jelentőségét manapság jócskán alábecsülik. Tesla találmánya az Univerzum kifogyhatatlan energiájához, az éterhez biztosít hozzáférést.
Nagyon sok félreértés van a Tesla-tekercs működése körül. Sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy nagyfeszültségű transzformátor, melynek segítségével hatalmas elektromos kisüléseket lehet előidézni. A legtöbb embernek nagyméretű, gyűrűs oszlopok jutnak az eszébe, amiből sistergő, villámszerű kisülések indulnak ki. Ezek kétség kívül nagyon szépek és érdekesek, azonban semmi közük a Tesla-tekercs valódi funkciójához.


Egy jól működő Tesla-tekercs segítségével ingyenenergiához (másnéven nullaponti energia vagy éter) lehet jutni, ami azt jelenti, hogy nagyobb a szerkezet kimeneti energiája, mint a bemeneti, vagyis a "semmiből" nyertünk energiát a működése közben (működési hatékonysága nagyobb, mint 100%). A legtöbb tudós ennél a résznél megáll, és mindenféle fizikai törvényt felhozva lehetetlenségnek, átverésnek titulálja az egészet.


Egy ilyen tekercs jóval több, mint egyszerű transzformátor: kibocsátott impulzusaik gyorsabban terjednek, mint a fény, minden anyagon képesek áthatolni (Faraday-kalitkákon is, ami mutatja, hogy nem elektromágneses jellegűek), nagy távolságokra képesek utazni gyengülés nélkül, mely drótnélküli energiaátvitelt tesz lehetővé, valamint ingyenenergia kinyerésére képesek. Lássuk, hogy fedezte fel Tesla ezt a hihetetlen dolgokra képes szerkezetet!


Nagyfeszültségű áramkör nyitásakor vagy záráskor egy rövid, nagyfeszültségű kisülés keletkezik (biztos, hogy mindenkinek beugrik a kép, amikor régebbi filmekben vagy régi kort ábrázoló filmekben felnyomnak egy hatalmas kapcsolót, amit szikrázás követ), ami az ő korában számos technikus halálát okozta, és amit ő diszruptív kisülésnek nevezett. Tesla a laboratóriumában nagyfeszültségű dinamó és szikraköz (hasonló az autó gyújtógyertyájához) segítségével modellezte a jelenséget. A szikraközön működés közben gyors, rövid feszültségimpulzusok haladtak át, melyek során a közelben állók a bőrükön nyomást érzékeltek.
Tesla először azt gondolta, hogy valamiféle fizikai anyagból álló hullámok okozzák ezeket az érzéseket. Ezt elvetette, mikor rájött, hogy semmiféle anyag nem képes feltartóztatni a hullámokat - emiatt nem lehetnek elektromágneses hullámok sem.

Ezután növelni kezdte a feszültséget és az impulzusok gyorsaságát, és úgy találta, hogy ez a bőrön érzékelhető nyomás nagyságát is megnövelte. Kísérletei során kiküszöbölte a szikraközön áthaladó kisülés visszafelé vándorlását, mert ez csökkentette az eszköz hatékonyságát. Mikor a nagyfeszültségű impulzus átugrott a szikraközön, a vezető anyagának elektromos ellenállása megakadályozta, hogy azonnal áram tudjon folyni rajta. Megfelelően gyors impulzusokkal Tesla teljesen megakadályozta, hogy áram folyjon a vezetőben a szikra átugrása után, ami aztán visszafele sem tudott távozni; Tesla ezáltal sikeresen elválasztotta a feszültséget az áramtól. A tiszta elektromos potenciál (azaz feszültség) ezután érzékelhető lökéshullámokban távozott a szikraközből.

Tesla úgy gondolta, hogy a feszültséget az éter áramlása hozza létre a vezetőben, és az éter közegében terjednek az elektromágneses hullámok. Ez az éter fénysebességnél nagyobb sebességgel volt képes haladni és minden anyagon áthatolt; ez az anyag lehet az Univerzum alapanyaga. Tesla diszruptív kisülései longitudinális hullámokathoztak létre az éterben, melyek terjedési iránya megegyezik a rezgési irányukkal (ilyen hullámok a hanghullámok is). Ezeket a hullámokat néha "skaláris" hullámoknak hívják (innen ered a skaláris fegyver vagy skalárfegyver elnevezés, ami az éter hullámait használó fegyvereket jelent).

Tesla a kísérletei során rájött, hogy a kisülések időtartama és gyakorisága fontos tényező volt a biztonság szempontjából. A kisülés időtartamának csökkentésével és frekvenciájának növelésével a kisülés egyre veszélytelenebb volt az emberre nézve. Nagyobb frekvenciájú (tehát gyakoribb), rövid kisüléseknél teljes egészében megszűnt a fájdalom, a csípés valamint a hőhatás is, de a nyomás érzése megmaradt. Ezért volt az lehetséges, hogy gépeinek működés közben Tesla nyugodtan üldögélhetett a csapkodó szikrák mellett, ugyanis azok nem voltak rá veszélyesek. Ezt láthattuk a The Prestige (A tökéletes trükk) című filmben is, valamint, ha Tesla engedte az étert keresztülfolyni a testén, világított az égő a kezében.


Ha Tesla a szikraköz közelébe kondenzátort helyezett, az feltöltődött, valamint fémlemezzel összekötött égő világított. Ezek alapján rájött, hogy a rendszert drótnélküli energiaátvitelre is lehetne használni. Tesla jegyzeteiben arról beszélt, hogy ily módon az egész világot energiával tudná ellátni, de még szükség volt további fejlesztésekre.

Ezek közül az egyik a Tesla-tekercs volt. Szabadalmaztatott egy találmányt, ami során a diszruptív kisülések két vastag, rúd alakú vezetőn (primer tekercs) keresztül folynak. Ezeket egy lapos, csigavonalban haladó tekercs (szekunder tekercs, lásd a bal oldali képen) köré tekerte néhányszor, melynek drótja jóval vékonyabb volt, mint az előzőjé. A primer és szekunder tekercsek tömegét úgy állította be, hogy azok rezonanciában legyenek egymással. A szekunder tekercs egyik végét földelte (ez növelte a hatékonyságot), a másikat pedig szabadon hagyta. A szikraközből kiinduló hullámok a primer tekercs felszínén haladnak, majd átugranak a másodlagos tekercsre, mely során a feszültség hatalmas mértékben megnő, és kisülések jelennek meg a szekunder tekercs végén. Bár a konstrukció nagyban hasonlít a hagyományos transzformátorokhoz, működési mechanizmusa nagyon távol áll tőlük.

 • A Tesla-tekercsben nem folyik áram.
 • Mivel nincs áram, ezért nincs mágneses indukció sem, ami a transzformátorok alapelve.
 • A feszültség nem a legkisebb ellenállás irányába áramlik (lásd még pl. Tesla hairpin áramkörét).
 • A szekunder tekercs nyitott, ami kizárja, hogy transzformátorként működjön.
Tesla ezután továbbfejlesztette a rendszert: egy fémgömböt helyezett a szekunder tekercs végére, mely megnövelte a hatásfokát valamint a kisugárzott impulzusokat egyenletesebben osztotta el, és a szekunder tekercs fölé további tekercset helyezett, aminél úgy találta, hogy a kúp alak volt a leghatékonyabb (más forrásokból is tudni lehet, hogy ez a forma hatékonyan gyűjti az enerigát az éterből). A fejlesztések után több millió voltos feszültség létrehozására volt képes berendezésével. A hatalmas elektromos kisülések veszteségek a rendszerben, ezeket csupán szemléltetésre és kísérletezésre használta Tesla.

Tesla Colorado Springs-i laboratóriumában
  A gömb lehetővé tette, hogy az impulzusok egyenletesen terjedjenek minden irányban; az energiát sugárzó berendezés már kész volt, már csak egy vevőt kellett készíteni. Tesla számos vevőt tervezett. Ezekből néhány fémlemezekből állt, melyekbe a longitudinális hullámok beleütköztek, és feszültséget keltettek. Ezután ezt elektromos eszközök működtetésére lehetett használni. Tesla rájött, hogy a kibocsátott hullámokat egy szűk sugárba képes összpontosítani egy speciális csővel. Megfigyelte, hogy miután egy ilyen sugár egy ideig aktív volt, majd lekapcsolta a gépét, az éter ugyanúgy áramlott tovább a sugár helyén. Ilyenkor ha fémlapot tett az útjába, elektromos szerkezeteket tudott működtetni vele anélkül, hogy be lenne kapcsolva a gépe!

  Az éter egyik különleges tulajdonsága, hogy bizonyos fajta momentum, lendület megtartására képes, ezért Tesla gépe még kikapcsolása után is képes energiát sugározni. A fizika törvényeit már eddig is leromboló Tesla-tekercs ezek után már kétséget sem hagy afelől, hogy a fizika törvényeivel valami nincs rendben. Ezen kívül berendezései körül fényes aura alakult ki, ami idővel egyre csak nőtt.


  Tesla felfedezte, hogy ha hasonló szerkezetű vevőtekercseket készít, mint amilyen az adó (csak megfordítja a két tekercs helyét), sokkal nagyobb hatásfokkal tudja felfogni a sugárzott energiát. Ehhez a két tekercsnek rezonanciában kellett lennie egymással, ami szigorúan meghatározott méretparamétereket jelentett. Egy ilyen vevő segítségével több energiát volt képes nyerni, mint amit az adó sugárzott! A rendszer ugyanolyan jól működött, ha az adót is és a vevőt is Faraday-kalitkába tette, ami kizárja, hogy elekromágneses hullámok hozzák létre a jelenséget. Azt is megfigyelte, hogy ha az adót és a vevőt is földeli, több energiát tud begyűjteni. A Földet egy hatalmas éterraktárnak gondolta, amiből párhuzamosan tud a találmánya energiát nyerni a szikraköz mellett, vagyis a Földben és a levegőben sugárzott hullámokat is fel tudta fogni.

  Részlet A tökéletes trükk c. filmből


  Hatalmas adótornyokat épített, melyek minden irányba sugározták az éterhullámokat, melyeket ezután különböző távolságra elhelyezett vevők fogtak fel. A hullám intenzitása a távolsággal nem csökkent vagy csak elenyésző mértékben, sőt, néha nőtt. Egy alkalommal egy 40 km-re lévő ház összes elektromos szerkezetét (égők, motorok, fűtőtestek) ezzel a rendszerrel működtette.


  A shorehami és wardenclyffe-i torony

  Tesla ezt a technológiát tekintette élete legnagyobb művének, ami nem csoda, hiszen ezzel korlátlan, drót nélkül továbbított energiához lehetne juttatni az egész világot. Nem kell mást tenni, csak adótornyokat építeni és vevőket tenni a háztartásokba; a rendszer jóval több energiát termelt, mint amennyit használt, ezáltal megoldhatta volna a világ energetikai problémáját, és már 60-70 évvel ezelőtt beköszönthetett volna az emberiség Aranykora.

  De igen, ott a nagy DE. Mint ahogy sejthető, ez nem tetszett a hatalomnak, olajbáróknak, akik nem hagyhatták, hogy ingyenenergiát sugározzon bárki is a világ körül, mert ezzel kicsúszott volna az irányítás a kezükből. A villamos energia nagy függőséget okoz: képzeljük csak el mai világunkat áram nélkül. Mi történik, ha áramszünet van? Megáll az élet. Tesla technológiájával mindenki függetlenedhetett volna az energiacégektől, a villanyszámlától valamint az áramszünettől. Egy háború során az egyik legnagyobb gond az áramszünet. Ennek is vége lehetett volna. De ahol nincs függőség, ott nincs hatalom sem, ezért nem hagyhatták, hogy Tesla találmánya elterjedjen. New York-i laboratóriumát felgyújtották, a tornyok építésének finanszírozását visszavonták, valamint lebontották őket.

  Meg kell jegyezni még, hogy Tesla számos alternatív felhasználási területet javasolt találmányának. Úgy gondolta, ha két torony között az ionoszférában továbbítja az energiát, azzal kivilágíthatja az eget éjszaka, mesterséges északi fényt létrehozva. Elméletben technológiájával antigravitációs szerkezetek meghajtása is lehetséges valamint fénysebességnél gyorsabb kommunikációra is felhasználható. Mivel egy csővel irányítani és fókuszálni tudta az éter hullámait, ezt fegyverként is fel lehetett volna használni. A koncepció a halálsugár nevet kapta. Részecskéket lehetett volna felgyorsítani hatalmas sebességre a segítségével, amivel aztán az ellenséges repülőgépeket több ezer kilométerről el lehetett volna pusztítani - ezzel védelmi pajzsokat lehetett volna vonni városok, országok köré. Számos ország vezetőjének felajánlotta technológiáját, nem sok sikerrel.

  Tesla technológia a háborúban
  Tesla úgy gondolta, hogy ha terve megvalósulhatna, az a háborúk végét jelentené, ami az egyik álma volt. Ezzel párhuzamosan egy globális drótnélküli energiaátviteli rendszer kiépítése után az emberiség minden problémája megoldódhatott volna.

  Tesla egyedül, nagy szegénységben halt meg egy New York-i hotelszobában...


  A Tesla-tekercset azóta számtalan tudós (pl. Eric Dollard, Steve Jackson, Prof. Konstantin Meyl) és lelkes amatőr építette meg és bizonyította be róla, hogy valóban működik, és a fizika törvényeinek ellentmondó jelenségek létrehozására képes.


  Összefoglalásul:

  • A Tesla-tekercs a diszruptív kisülés feszültségét növeli meg. A végső feszültség többezerszerese lehet a bemeneti feszültségnek. Mindez úgy történik, hogy a tekercs nem transzformátorként működik és nem folyik benne áram.
  • Az éter hullámait, melyeket a tekercs begyűjt és felerősít, és ami az áramtól elválasztott feszültség, felfogás után elektromos szerkezetek működtetésére lehet használni.
  • Ezen hullámok intenzitása a távolsággal nem csökken vagy csak elenyésző mértékben, sőt, néha nő
  • A hullámok bármilyen anyagon áthatolnak, Faraday-kalitka sem állítja meg őket.
  • A hullámok egy bizonyos idő után akkor is tovább mozognak, ha a berendezés le van kapcsolva.
  • A hullámok fénysebességnél nagyobb sebességen képesek haladni.
  • És a legfontosabb: a rendszer több ponton is ingyenenergiát termel (1. szikraköz, ahonnan is nagyobb feszültségű impulzusok távoztak, mint amire a dinamó képes 2. maga a tekercs, 3. hullámok akkor is mozognak, ha a berendezés nincs bekapcsolva, 4. rezonanciában lévő vevő), azaz hatékonysága nagyobb, mint 100%.

  2013. május 9., csütörtök

  Az energiamegmaradás törvénye

  Nikola Tesla munkásságával kapcsolatban a legtöbb felröppent híresztelés arról szól, hogy a tudós és feltaláló állítólagosan megalkotott olyan szerkezet(ek)et, amelyek külső energiautánpótlás nélkül képesek voltak működni, sőt még többletenergiát is termelni. Ezen az állításon, ha élne,vélhetőleg maga Tesla mosolyodna el a legjobban, mert pont ő volt az, aki gépies racionalitással vizsgálta a természetet, állapította meg törvényszerűségeit, és alkalmazta azokat találmányaiban, hihetetlen mértékben bővítve ezáltal tudományos ismereteinket. Ahhoz, hogy megértsük, mit, miért és hogyan alkotott Tesla, meg kell értenünk azokat az alapvető fizikai törvényeket, amelyeket megtanultunk ugyan az iskolában, de nem biztos, hogy összefüggéseiben is át tudjuk látni őket. Ezek közül a törvények közül az egyik legfontosabb az energiamegmaradás törvénye. Bár hétköznapinak tűnhet ennek ismerete, de ez a törvény egy származtatott összefüggés. Megértéséhez célszerű visszafejteni keletkezését, azaz visszafelé haladni az időben, és megismerni keletkezésének körülményeit.
  Nikola Tesla és a vezeték nélküli lámpája  Ha feltesszük a kérdést, mi is az energia, akkor a megtanult válasz rá, hogy a munkavégző képesség mértéke. Talán kissé iskolásnak tűnhet ez a megfogalmazás, azonban mégis rendkívül kifejező. Tovább boncolva ugyanis ezt a fogalmat, a munkavégzés mindig valamilyen út (elmozdulás) mentén történő erőhatást jelent. Az energiamegmaradás törvénye tehát az erőhatások vizsgálatából és bizonyos igaznak vélt logikai megállapításokból jött létre. Az erőhatások vizsgálatának a legalapvetőbb törvényszerűsége Newton harmadik törvénye, mely szerint a hatóerővel szemben mindig fellép egy ellentétes irányú, de ugyanolyan nagyságú ellenerő. Ezt az összefüggést fejezi ki a hatás-ellenhatás törvénye. Ez a törvény nemcsak egy fizikai összefüggés, hanem mint axióma, a logikus gondolkozás ismérve is. Ugyanakkor az energiamegmaradás törvénye nem azonos a hatás-ellenhatás törvényével, hanem az utóbbinak egy zárt rendszerre szűkített változata. Ha ugyanis az a rendszer, amiben az erőhatásokat vizsgáljuk zárt, azaz ismerjük az összes hatóerőt, akkor kijelenthető, hogy az ellenerők által végzett munka ugyanakkora, mint a hatóerők által kifejtett munkavégzés. Más megfogalmazásban egy zárt rendszerben minden hatóerő ki van egyensúlyozva egy ellentétes irányú ellenerővel. A gyakorlati életben és a legtöbb esetben a vizsgálat tárgya egy zárt rendszer,egy ilyenben pedig sokkal egyszerűbb az egyes energiafajtákat meghatározni, mintsem a számtalan ható-, és ellenerő által végzett munkákat összesíteni. Történelmileg sokáig tartott, de végül is kísérletileg is sikerült igazolni azt a logikai alapigazságot, hogy bármilyen erők is hatnak egy zárt rendszerben (elektromos, mágneses, elektromágneses, gravitációs stb.), az általuk végzett összes munka mindig állandó marad. Az energiamegmaradás törvénye jóllehet történelmileg elkülönülve jött létre, de valójában a hatás-ellenhatás törvényéből született, érvényességének megkérdőjelezése ezért mindenképpen logikailag hibás gondolkozásra utal. Az energiamegmaradás törvénye ugyanakkor a gyakorlati alkalmazásokra is irányadó. Egy zárt rendszerben az energia nem vész el,csak átalakul. Ebből következőleg energiát nem lehet termelni vagy előállítani, csupán átalakítani lehet egyik fajtából a másikba. Ebben az összefüggésben mint minden más a világunkban, maga az anyag is az energia egyik megjelenési formája.

  Mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a munkássága során még maga Tesla is félreértette egyszer az energiamegmaradás törvényének Carnot által a hőtani folyamatokra átfogalmazott főtételét, de soha egyetlen esetben sem vonta kétségbe a hatás-ellenhatás törvényét, és pont ez vezette el a fizikai valóság működésének mélyebb megértése felé. Mivel kísérletei közben sérülni látta ezt az összefüggést (és így az energiamegmaradás törvényét is), ezért feltételezte, hogy bizonyos esetekben a környezetünk nem fogható fel zárt rendszernek! A radioaktivitás és a kozmikus sugárzás tanulmányozásánál számára ezért egyértelmű volt, hogy az atomok ezekben az esetekben nyitott rendszerként viselkednek, és az általuk kisugárzott energia nem az atomok sajátja,hanem külső forrásból származik. Azaz az atomok nem örökmozgók, és még csak nem is termelik az energiát, hanem felveszik azt a környezetükből, és bizonyos mértékben raktározzák is: Tesla ezt így magyarázta: „Amikor felfedezték a radioaktív sugarakat, a kutatók azt hitték róluk, hogy azok az atomenergia rezgések formájában felszabaduló megnyilvánulásai. Ez az előzőek fényében képtelenség volt számomra, és arra a következtetésre jutottam, hogy azokat valamilyen külső elektromos részecskékből álló hatás kelti… Az anyagban nincs más energia, csak az, amit a környezetéből befogad.”

  Ha meg kívánjuk érteni, esetleg tovább szeretnénk vinni Tesla munkásságát, akkor meg kell értenünk gondolkodásmódját, ami egyet jelent a természet működésének józan megismerésével. Erről a "józanságról" saját maga ekképpen vélekedett:

  „A tudósok Franklin-tól Morse-ig józan gondolkodók voltak, és nem alkottak téves elméleteket. A mai tudósok a józanság helyett elmélyülten gondolkodnak. Józannak kell lenni a hibátlan gondolkodáshoz, mivel gondolkozhat valaki elmélyülten, mégis lehet, hogy teljes tévedésben van. A mai tudósok helyettesítették a kísérleteket a matematikával, és egyenletről egyenletre vándorolnak, végül felépítenek egy olyan alkotmányt, aminek semmi köze a valósághoz.”  Ahhoz, hogy a fizikai világ működéséről szóló elgondolásaink józanak maradjanak, elengedhetetlen az energiamegmaradás és a hatás-ellenhatás törvényének teljes mélységében való ismerete és megértése. Sőt ezek vezetnek el Tesla találmányainak megértéséhez, és új energiaforrások feltárásához is. Tesla ugyanis nem a semmiből és még csak nem is az éterből, aminek létezését egyébként bizonyította, akart energiát nyerni, hanem a környező közegből:„Van valami jobb is, amiért dolgozhatunk, egy sokkal nagyobb feladatot is megvalósíthatunk. Ki kell fejlesztenünk olyan módszereket, amelyekkel energiát nyerhetünk azokból a raktárakból,amelyek mindig kimeríthetetlenek maradnak, és tökéletesítenünk kell azokat az eljárásokat, amik nem járnak semmilyen anyagfelhasználással és pazarlással.” Az előzőek fényében tehát, ha energiát akarunk "előállítani", akkor az energiamegmaradás és a hatás-ellenhatás törvényének értelmében olyan erőhatásokat kell feltárnunk, amelyek valamilyen módon számunkra is hasznos munkát képesek végezni. Persze ehhez pontosítani kell, mi is az a fogalom, hogy erőhatás. Az erő meghatározása úgy szól, hogy az nem más, mint a gyorsítóhatás, a kölcsönhatás mértéke. Ez persze elsőre nem sok gyakorlati alkalmazást sugall. Továbbgondolva azonban ezt a meghatározást, két lényeges támpontot kaphatunk. Egyrészt erőhatás csak valamilyen kettősséget felmutató (hőmérsékletében, nyomásában, sűrűség, elektromos, mágneses vagy elektromágneses tulajdonságában, stb. különböző) anyaghalmazok között jöhet létre. Másrészt ezek között a különböző tulajdonságú anyaghalmazok között energiaáramlást, munkavégzést,kölcsönhatást, azaz a kettősséget csökkentő folyamatot kell létrehozni, vagy ha már létezik egy ilyen folyamat, akkor abba a számunkra is hasznos munkát végző gépet kell becsatlakoztatni. Jelenleg ezen az elven működik az összes energiatermelő berendezés a világon, a gőz- és gázgenerátorok, a szélgenerátorok, a hullám- és ár-apály erőművek, a különféle napenergia hasznosító berendezések, de még a fosszilis tüzelőanyagú illetve az atomerőművek is. Ezeken kívül azonban az előző elgondolás és a józan gondolkodás segítségével a természetben lezajlódó egyéb folyamatokból is energiát nyerhetünk úgy, ahogy azt Nikola Tesla a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan már több mint 100 évvel ezelőtt megfogalmazta: „Mindannyian a végtelen világűrben száguldunk valami elképzelhetetlenül nagy sebességgel. Körülöttünk minden forog és mozog, mindenhol energia van. Léteznie kell egy olyan módszernek, amellyel ezt az energiát sokkal közvetlenebbül is fel tudjuk majd használni. Amikor képesek leszünk fényt nyerni a közvetítő közegből, amikor elektromos teljesítményt tudunk kicsatolni belőle, amikor mindenféle energiához nehézség nélkül hozzájutunk az energia kimeríthetetlen raktárából, akkor az emberiség óriási léptekkel fog majd előrehaladni. Szakadatlanul gondolkodtam és munkálkodtam ezen a területen, és örömmel mondhatom, hogy elegendő elméleti és kísérleti bizonyítékom van ahhoz, hogy reménnyel, sőt bizonyossággal töltsön el az a tudat, hogy az évekig tartó erőfeszítéseimet siker koronázza, és rendelkezni fogunk egy olyan új energiaforrással, ami még a vízenergiát is felülmúlja, mert egyszerű berendezésekkel mindenütt, csaknem állandó és korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre fog állni.”Teslának minden jel szerint sikerült megvalósítania életcélját, és egy olyan gépet tudott alkotni, amelyet hozzákapcsolt az Univerzum szakadatlanul forgó fogaskerekeihez: „Ha eljön az ideje, akkor először a működésének tudományos alapelveit hozom nyilvánosságra. Később pedig megmutatom a gyakorlati alkalmazását egy áramtermelő berendezés formájában. Ha sikerrel járok, a világ olyan (áramtermelő) gépeket fog látni, amelyekhez képest a mai legnagyobb turbógenerátorok csak játékszerek lesznek.” Nikola Tesla, mint látható, kijelölte a korlátlan energiaforrások felé vezető utat, már csak rajtunk múlik, hogy kellően józanul tudunk-e gondolkozni ahhoz, hogy megértve és alkalmazva a természet törvényeit, célba is érjünk rajta.

  2013. május 1., szerda

  Nikola Tesla - A piramisok rejtett titkai  A piramisok, mint tudjuk, beavatási szentélyek. A videó viszont mesél ezen csodálatos építmények egyéb rejtett titkairól, ahogy az őket használó ősi civilizáció embereiről is. Nikola Tesla, a zseni tudós, aki mint az egyiptomiak, jóval megelőzte korát, találmányait az ősi tudás felhasználásával alkotta meg. A film szemfelnyitó és igen tanulságos, olyan információkat közöl, melyekről mindenkinek tudnia kell.


  10 dolog ami megváltoztatta a világunkat


  „Generációk óta, az életünket egy erő hajtja,amely bármely pontján megtalálható az univerzumnak.” Nikola Tesla, 1892


  Nikola Tesla végre kezdi magára vonzani a figyelmet és komoly vitákat kirobbantani a halála után csaknem 70 évvel. Ki is volt ő igazából?

  Tudjuk hogy abban az időben üldözték az energia hajhász brókerek – névegesen Thomas Edison, akiről mellékesen azt tanították nekünk az iskolában, hogy ez igazi géniusz.

  Tesla halála után 1943 Január 7. az Amerikai kormány beköltözött a laborjába és elkobozta az összes tudományos kutatását, így a mai napig sem került nyilvánosságra az összes kutatása.


  A vállalati és az állami üldöztetése mellet,legalább egy komoly jele lehet Nikola Tesla becsületességének: saját kezével tépte össze Westinghouse,volt milliárdos hatalmas összegű "támogatói" csekkjét.


  De vessük egy pillantást arra, hogy mit is adott Nikola Tesla a világunknak.

  Oly módon változtatta ( és méginkább változtathatta volna ) meg a bolygó arculatát, ahogyan soha többé senki sem fogja!


  1. Váltakozó áram


  Ez az ahol minden elkezdődött és ami végül felkavarta az 1893-as World Expot Chicagoban. A háború után egyre többször hangzott el a különbség Edison és Tesla látásmódja között; ahogyan elképzelték a villamos energia előállítását,majd későbbi forgalmazását.

  Miután Tesla kivilágította a Niagara Vízesést a világkiállításon, a csatát megnyerte. Tesla többfázisú AC rendszere kiütötte a nyeregből Edison DC rendszerét ezáltal a világ is hatalmas előrelépésre tett szert. Tesla sikerének köszönhetően hatalmas vagyonra tett szert. Edison kiégett emberré vált miután JP Morgan elvette tőle a vállalatát. A feltalálót ez annyira megtörte,hogy a megtagadta a további munkát az elektromos árammal. Edison, minden idők második legnagyobb feltalálója és egyben gyermekzseni, a bankárok harapását elsőnek élvezhette. Láthatjuk hogy Edisont gazembernek kikiáltani teljesen butaság. Más erők felelősek Tesla elnyomásáért.

   
  2. Fény 


  Persze nem magát a fényt találta fel de ő találta ki, hogy hogyan lehetne hasznosítani és szabadalmaztatni.

  Tesla fluoreszkáló lámpákat  alakított ki a laborjában, így 40 évvel megelőzve saját korát. A világkiállításon Tesla fogta az üvegcsöveket és híres tudósok nevére hajlította őket tulajdonképpen ezek voltak az első neon fények a világon. 


  Azonban mégis a Tesla tekercs a leginkább figyelemre méltó felfedezése.


  A Tesla tekercset az ipar minden bizonnyal azért szerette volna elnyomni, mert mindössze a Föld saját mágneses energiáját használta. Minden,amire szükség volt csupán egy olyan vevő,ami képes fogni a tekercs által keltett energiát.  Tesla x-ray

  3. Röntgensugarak


  Az elektromágneses és az ionizáló sugárzás népszerű téma volt az 1800as évek kutatói számára,de Tesla ezen felül a teljes színskálát vizsgálta.


  A „Kirlian photography” fejlesztésében és munkálataiban Tesla központi szerepet játszott. Ennek a találmánynak a lényege; hogy képes dokumentálni az életerőt színek formájában. Ezt az újítását napjainkban az orvosi diagnosztikában használják.

  Az x sugarak, mint oly sok Tesla újítás eredeztethetik a hitet,hogy minden amire szükségünk van az univerzumban mindössze annyi,hogy megértsük a körülöttünk lévő virtuális dolgokat minden időben. Fontos rájönnünk arra is,hogy ki kell tárnunk az elménket a világ felé,és végre értékelnünk kell a hatalmas veleszületett képességeinket.


  US 645576 

  4.Rádió

  A legtöbben még mindig úgy hiszik, hogy Guglielmo Marconi találta fel a rádiót.  Ugyanakkor a legfensőbb bíróság 1943-ban felülbírálta Marconi szabadalmát,ugyanis bebizonyosodott, hogy Tesla már évekkel korábban tervekkel állt elő. A rádiójelek más frekvencián működnek,így szükségük van egy adóra és egy vevőre. Ezt Tesla 1893-ban bizonyította be,egy bemutató közben még a „The National Electric Light Association” előtt.  1897-ben Tesla két szabadalmat nyújtott be US 645576 és a US 649621. Azonban 1904 az Amerikai Szabadalmi Hivatal visszavonta döntését,miszerint Teslának ítéli a rádió szabadalmaztatásnak a jogát. Így tehát a szabadalmi jog a rádió feltalálásáért Marconi kezében landolt. ( Esetleg volt erre valamiféle befolyása Marconi pénzügyi támogatóinak? Név szerint: Thomas Edison és Andrew Carnegie) 
  US 649621  Ez lehetővé tette az amerikai kormány számára,hogy ne kelljen jogdíjat fizetnie Tesla találmányáért. Inkább a könnyebb utat választották: újabb találmányától fosztották meg Teslát.

  Patent No. 613808 

  5.Távirányító


  Ez a találmány úgymond a rádió „kistestvére” ( a távirányító az adó, a tv a vevő) a Patent No. 613808 volt az első távvezérelt modellhajó amelyet 1898-ban mutatott be. A hajó több nagy akkumulátorból, rádió jelekkel vezérelt kapcsolókból, propellerből, kormánylapátból, és kicsinyített világításból állt. Bár ezt a technológiát nem használták széles körben egy ideig, hiszen a hadsereg kisajátította és úgynevezett távirányítós háborúra használta.
    ( itt látható hogy kinek is van a legnagyobb hatalom a kezében. )  A rádióvezérelt tankokat a németek mutatták be a második világháborúban és a fejlesztések ezen a területen megváltoztatták az emberek szerepét a háborúban.
  Elektromotor

  6. Elektromotor


  Tesla találmánya az elektromos motor,amely végül népszerűsítette és végre az ő nevét viselte.


  Bár a műszaki előírások különbőztek az eddigi autókétól de Tesla találmánya által az emberiség egy hatalmas előrelépésre tehetett volna szert. Ez az autómotor a mágneses mezőt használta üzemanyagként. Azonban a találmánya 1930-ban a gazdasági válság miatt feledésbe merűlt.


  Mindazonáltal alapvetően megváltoztathatta volna a tájat amit ma természetesnek vesznek: ipari ventilátorok, háztartási gépek, szivattyúk,szerszámgépek, lemezmeghajtók illetve kompresszorok stb…
  7.Robotika


  Tesla elméjét vezette az az elképzelés,hogy minden élőlény a külső impulzusok által vezérelt lény.


  Így kezdte:
  „Minden gondolatommal és napi rutinommal bizonyíthatom saját meggyőződésemet, hogy én egy automata erővel felruházott lény vagyok,amely csupán külső ingerekre reagál”


  Így született meg a robot koncepciója. Ugyanakkor az emberi elme jelen van, Tesla úgy gondolta, hogy az emberi másolatok esetleges korlátozásra szorulnak ( mármint az emberi robotok). Mindazonáltal Tesla szégyen nélkül karolt fel minden,amiből intelligenciát lehetett kinyerni. Elképzelései szerint a jövőben töltött intelligens autók,robot emberi társak és egyéb autonóm rendszerek alkották volna világunkat.  8.Lézer  Tesla találmánya a lézer lehet az egyik legjobb példa a jó és a rossz összeköttetésére az emberi elmén keresztül. A lézereket átalakították, hogy sebészeti célokra is használhassák, ez a felhasználási módja rendkívül hasznos a társadalom számára. Rengetek felhasználási módja van még ezen felül. Azonban ez a fejlesztés beléptünk a Sc-fi világába.
  9 és 10 egyben Vezeték nélküli kommunikáció és a határtalan ingyen energia


  Ez a két dolog elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, hiszen ez a kettő volt az utolsó csepp a pohárban a hatalmi elit számára. Ez azt bizonyítja mekkora hatalma van a felsőbb rétegeknek.

  - Valamit ingyen adni?

  - Soha!

  J.P Morgan 150 ezer dollárral támogatta Teslát, hogy megépítsen egy tornyot,mely az univerzum természetes frekvenciáit használja adatok továbbítására;köztük számos információt,képeket, hangüzenetet és szöveget.

  Ez jelenthette volna a világ első vezeték nélküli kommunikációját;de elvonatkoztatva a vezeték nélküli technológiától: a lényege az egésznek annyi,hogy az univerzum tele van szabad energiával Amit INGYEN és bérmentve lehetne használni. Ezt úgy képzelhetjük el,mint ahogy a internet összeköti az embereket szerte a világon.

  Lényegében 0 és az 1-es szám alkotja az egész univerzumot,beleértve az emberi szövetek összeköttetését, így nem nehéz megérteni, hogy mennyire összefügg minden mindennel. Nikola Tesla úgy vélte, hogy az egyének képesek arra, hogy átvegyék és továbbítsák az adatokat virtuálisan, mégis ingyenesen bármiféle energia befektetés nélkül.De tudhatjuk a történet végét…

  Teslának több ezer más ötlete és találmánya lehetett,amelyet továbbra is titkolnak az emberiség és a kutatók elől.

  Vessünk egy pillantást arra, hogy mennyi dolgot szeretett volna szabadalmaztatni és valójában mennyire próbálták őt elnyomni. Nyilván mindannyian úgy érezhetjük,hogy Nikola Tesla további műszaki és tudományos kutatásait nyilvánosságra kell hozni a vita és a nagyipari elnyomás helyett. Fontos lenne az oktatási intézményekben is arra, hogy tudatában legyenek annak, hogy mekkora hatalma van az univerzum energiájának. Készen kell arra állnunk, hogy elfoglaljuk az ingyen energiát és a hatalmat a brókerek kezéből együttes erővel.  Nikola Tesla műszaki és tudományos kutatásának a csúcsa a Wardenclyffe amely az ionoszféra és a villamos energia együttes erejét használja az információ szabad áramlására.
  Wardenclyffe torony

  2013. április 29., hétfő

  Lewis Perdue - A Tesla-hagyaték | részlet |  New York, 1943. január 7.

  A gyilkosság hangjai elenyésztek az éjszakában. A New Yorker Hotel rendezetlen ágyán fekvő  öreg ember a mellkasát markolta, mintha ki tudná szorítani belőle a döbbenetes fájdalmat. Tudta, hogy haldoklik,de fogalma sem volt arról, miért is gyilkolták meg. Magas,akadékoskodó ember volt, hosszúkás, háromszögletes vonású arccal. Hófehér haját rendszerint gondosan hátrafésülte az arcából, ám ma este rendezetlenül omlott a párnára,ahogy a férfi a másikra gördült fájdalmában. Sötét,titokzatos szemei a homlokán átívelő, lapos V-t formáló, sűrű szemöldök alól pislogtak. Egy bohócarca, és a férfi nyolcvanhat évének nagy részében élvezte, hogy különös arckifejezése elbizonytalanítja az embereket. Jól mulatott azon, hogy furcsa, sőt ahogy néhányan suttogva megjegyezték,„őrült" tudósnak tartják Ma este azonban az arcon csak fájdalom és rettegéstükröződött.  NikolaTesla jól emlékezett arra, mikor érezte először a fájdalmakat. Január 4-én,alig három nappal korábban, amikor éppen arra készült, hogy ellátogat a laboratóriumába. Az asszisztensével, George Scherff fel megegyeztek, hogy délután találkoznak. A fájdalom végül csillapodott, és mivel Scherffolyan buzgón szeretett volna haladni a kísérlettel, Tesla folytatta a munkát. De a kísérlet közepén a fájdalom váratlanul visszatért. Éles volt és kellemetlen,de korántsem annyira,mint ma éjszaka. Még soha életében nem érzett ilyen fájdalmat. Vissza térta New Yorkerbe, ahol már néhány éve élt. Remek szálloda volt, habár nem olyan
  kényelmes,mint a Waldorf, ahol egykoron majdnem egy évtizedig lakott, de nem is olyan drága, ahogy
  arra nap mint nap emlékeztette magát


  Az elméje most a fájdalom ködében bolyongott. A Waldorfban lakosztályt bérelt.Amikor ebédelt, NewYork társadalmának krémje mindig kifejezte a tiszteletét Micsoda boldog idők voltak. Desenki sem fejezte ki tiszteletét, mikor január 4-én visszatért a laboratóriumból. Az arca szürke volt és fájdalomtól gyötört, a kezei pedig reszkettek, mintha saját kísértetét látta volna. Az ételt a szobájába hozatta, és január 5-én, miután a szobalány kitakarította a szobát, Tesla megkérte a nőt, hogy akassza ki a „Ne zavarjanak" táblát az ajtógombra. A szobalányvolt az utolsó, a kiélve látta a tudóst.

  Tesla elméjét túlságosan is elfátyolozta a fájdalom ahhoz, hogy elgondolkodhasson,mivel is hozhatnák kapcsolatba e kínt. Nem találta meg az összefüggést a fájdalom és az egyik tudományos munkatárssal folytatott megbeszélés között. Tesla elmondta a mérnöknek, hogy a drót nélküli energiatovábbítással kapcsolatos kísérleteket végrehajtották és tökéletesítették, akárcsak élete munkáját,hogy a Föld felső légkörének mágneses mezejében csapdába esett elektromos töltések megcsapolásával jussanak hatalmas mennyiségű energiához.


  Tesla nem hozta összefüggésbe a bénító fájdalmat azzal a két fiatal tudóssal sem,akik röviddel a beszélgetés után bukkantak fel, hogy átnézzék a papírjait. Az elmúlt két hétben megengedte nekik, hogy egy-egy kisebb paksamétát elvigyenek, és éjszaka áttanulmányozzák. Tesla fájdalmak közepette próbálta fókuszálni szemeit az ágy melletti órára. Este tíz óra volt. Az egyik ifjútudósnak hamarosan vissza kellett térnie az utolsó iratokkal. Nem akarta, hogy a fiatalember ilyen állapotban lássa, mivel ez túlságosan is kellemeden lett volna.
  A szobaajtóhoz küzdötte magát, és kinyitotta. A „Ne zavarjanak" tábla a helyén volt
  -Jól van - mormogta magának a tudós, ahogy becsukta és bezárta az ajtót. Senki sem láthatja ilyen
  állapotban.

  Az utolsó kapcsolat, amire Tesla nem jött rá azon a végzetes éjszakán, hogy a tejíze kissé meg változott az elmúlt két hétben. Már évek óta nem ivott alkoholt és nem evett húst,ehelyett napi két quart tejet ivott. Korábban, még karácsony táján észrevette, hogy kissé furcsa a tejíze. Többször is kérte a hotel alkalmazottait, hogy küldjék vissza a tejet, de amikor újabb adag érkezett helyette, annak is ugyanolyan, szinte észrevehetetlen mellékíze volt, ezért úgy döntött, bizonyára az ő ízlelésével lehet a baj, és továbbra is itta. A fájdalmak talán egy héttel vagy tíz nappal később kezdődtek, ám Tesla ezt sosem hozta összefüggésbe a tejjel. Nem tudhatta, hogy a tej azután vált kesernyésebbé, miután a hotel egy új konyhai alkalmazottat vett fel. Nikola Tesla az sem vette észre, hogy az udvarias fiatal tudósok nem vittek vissza minden iratot.
  A hiányzó papírlapokat nem vitték messzire, csak a szomszédos szobába. Ahogy Tesla a hátára fordult az ágyban, próbálva olyan testhelyzetet találni, mely enyhíti a fájdalmat, a szobapincér szolgálat recepciósa lassan végigsétált a folyosón, és halkan kopogtatott a szomszédos szobaajtaján. Az ajtót szó nélkül kinyitották, és a recepciós belépett a szobába. 
  -Többet kellett volna beletenned - szólalt meg Steven Strand, miközben becsukta az ajtót a recepciós mögött. Alacsony, köpcös férfi volt, szőke hajjal és az ahhoz illő világos bőrrel. Zakóját egy karosszékre terítette, láthatóan kényelmesen érezte magát nadrágtartós pantallóban és hosszú ujjú, fehér ingben. Kigombolt gallérja alól meglazított nyakkendő lógott.
  -Ennél többet nem tehettem bele - felelte védekezőn a recepciós.
  -Akkor egészen biztosan észrevette volna. - Strand csak mogorván bámult rá.


  Hang hallatszott a fürdőszobából.
  -Tony az?
  -Igen - felelte a recepciós. Egy férfi sétált be a szobába. Ugyanolyan ruhát viselt, mint Strand, de sokkal magasabb volt.
  -Rettenetesen szenved - mondta Erick Hoffman. - Nem szeretem az ilyesmit.
  -Nézd - kezdte Tony, miközben izgatottan fel-alá járkált a szobában -, azt adtam neki, amit a labor mondott.Ezen már nem tudok változtatni. ..
  -Higgadj le - felelte Hoffman. - Nem téged hibáztatunk.
  -Csak azt tesszük, amit tennünk kell - mormogta Strand. - Csak amit tennünk kell.
  -Tényleg megéri? - kérdezte Tony.
  -Igen - felelte Strand, és a szoba közepén álló íróasztalhoz lépett
  -Csak nézd meg ezeket - mutatott az egyik irathalomra. Tony a papírokra pillantott, de az
  arckifejezése ugyanolyan zavart maradt. Egy szót sem értett a papírokon szereplő szövegekből.
  -Vagyis? - tudakolta Tony.
  -Ha igaz, amit az öregember írt, akkor a kezünkben van a világ egyik legnagyszerűbb fegyvere. Ez
  csak a jéghegy csúcsa. Ha meghal, megszerezzük a többi anyagot is. Biztosan a szobájában van.
  -Tehát miért is kell megölnünk? - kérdezte Tony. - Miért kell az öregembernek szenvednie?
  -Mert nem adta át a tervrajzokat - felelte Hoffrnan. - Ragaszkodott ahhoz, hogyha a kormány meg
  akarja építtetni a fegyvert, akkor azt ő maga készíti el és egyedül akar dolgozni rajta, hogy senki se
  zavarhassa.Még azzal is fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iratokat, ha netán próbálkoznánk
  valamivel.Nem fogta fel, hogy a kormány...
  -És a kormány hadiipari beszállítói - szólt közbe Strand.
  -És a kormány hadiipari beszállítói nem akarják, hogy nyolcvanhat éves öregember sántikáljon a
  laborjaikban az éjszaka közepén. Irányítanunk kell a gyártást.
  -És a fizetés a gyártástól függ - jegyezte meg Tony keserűen. - Attól féltek,hogy az öregember
  talán ingyen csinálná, így a kibaszott cégetek elesne a profittól, igaz?
  -A világ könyörtelen, Tony - felelte Strand. - Élsz, vagy... - Felemelte a kezeit, és kaján
  mosollyal vállat vont.
  Nikola Tesla néhány perccel este 10:45 után meghalt.

  2013. április 28., vasárnap

  Üzenet Nikola Teslától


  Üdvözöllek benneteket a Föld bolygón. Nikola Tesla vagyok, és elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok. Régóta figyelem az emberi tudat fejlődését, és most szeretnék átadni néhány információt, amivel megkönnyíthetitek az előttetek álló hónapokat…


  Sokan néztek most körbe kérdőn, mi történik a Földön. Sokan vagytok – szinte mindenki – akik válaszokat keresnek. Sokan gondolkodtok esténként, vajon mi zajlik most az emberi tudattal, mert szinte kivétel nélkül érzitek, hogy ezen a téren egyfajta fejlődés, tágulás van folyamatban, saját lényetekben és tudatotok közös mezőjében egyaránt.

  Nincsenek munkahelyek, jövedelmetek nagyon kevés. Sokszor néztek kérdőn az égre, ám az ég helyett befelé kell, hogy forduljatok. Energiaválság korszakát élitek. Ez a válság belső energiáitok és az életetekhez szükséges külső energiaforrások válsága egyaránt. Én az utóbbiról szeretnék szólni most.

  Hiába fedeztek fel új kőolaj- és földgázforrásokat, ez már nem segít. A Földanya nem tűri tovább, hogy testét kizsákmányoljátok. Nem tűri, mégpedig azért nem, mert ebből az energiaforrásból nem jut mindenkinek egyformán: ez az erőforrás mások kizsákmányolására és szolgaságban tartására szolgál, egyfajta hatalmi eszköz, mely a Teremtéssel ellentétes szándékú.

  Tudnotok kell, hogy bolygótok egyfajta elektromos áramban úszik. Mivel a Föld belsejében található anyag jóval sűrűbb a külső rétegekhez képest, a Föld forgásának következtében fellépő súrlódás során mérhetetlen mennyiségű elektromos potenciál keletkezik. Ez az energia a bolygótok mágneses, északi és déli pólusán keresztül „csapódik le” és egy elektromos burkot hoz létre a planéta körül. Úgy képzeljétek ezt el, mint egy narancsot és héját. A narancs a bolygó, a héja az elektromos mező.

  Gyakorlatilag végtelen mennyiségű elektromos áramban úsztok, úgy vesz körül benneteket, mint halat a víz. Ti most olyan halak vagytok, akik rájönnek arra, hogy vízben élnek. Ez az Energia a teremtés ajándéka. A szükségleteitekhez képest végtelen erőforrás. Egyetlen nemzet sem sajátíthatja azt ki. Mindenkié. Bolygótok bármely pontjáról elérhető. Nevezzük ezt az erőforrást légköri elektromosságnak.

  Tudatotok fejlődésének fontos állomása, hogy a légköri elektromosságot felismerjétek és használjátok. Kezdjetek el foglalkozni vele. Vigyétek be a hírközlő médiumokba is. Nincs már ellenállás, senki sem fog megakadályozni ebben benneteket. Az embereknek hallani kell erről és az emberek hallani akarnak erről. Mindenkinek joga van tudni.


  Mire felismeritek, hogyan lehet ezt a mezőt felhasználni, hogy otthonaitokat megvilágítsa és házaitokat befűthesse, élelmetek előállításához erőforrást adjon, addigra tudatotok olyan fejlett lesz, hogy ezt az energiát kizárólag jóra, a Teremtés akaratának megfelelően használjátok fel.

  Tudatosítsátok ezt. Mikor Autót vezettek, képzeljétek el, hogy a jármű ebből a forrásból táplálkozik. Vizualizáljátok ezt, hogy autótok mágneses motorokkal üzemel. Tiszta, és nincs szüksége utántöltésre. Vizualizáljátok ezt, mert ez nagyon fontos. Képzeljétek el, hogy az út menti töltőállomások egyszerű pihenőhelyekké és vendéglátási egységekké alakulnak. Képzeljétek el és tudatosítsátok, hogy házaitok erőforrásait ebből a mezőből fedezitek. Tudatosítsátok azt, hogy fűtéshez, világításhoz szükséges energia ebből a forrásból költségmenetesen előállítható. Tudatotok ily módon összekapcsolódik, és gondolataitok felgyorsítják a folyamatot. Ilyen mértékű változást csak összefogással és önzetlen szeretettel tudtok végrehajtani.

  A Föld egy új tudati fázisba érkezett: gondolataitok és őszinte kívánságaitok gyorsabban teljesülnek, mint hiszitek. Érzitek ezt. Ami ma még nehezen elképzelhető, az holnap megvalósítható, holnapután pedig természetes lesz. Mert a tudatotok így működik.

  Tudati fejlődésetek napról napra erősödik. Ez a fejlődés nap alatt többet halad, mint korábban hónapok alatt. A fejlődés exponenciális. A következő nap az előzőre épül, és ez még jobban gyorsítja folyamatot. Amikor egyfajta sötétséget éreztek – ezek a periódusok egyre ritkábbak és kevésbé nyomasztóak lesznek – azt történik, hogy a tömegtudat pihen. Pihen, hogy újult erővel kezdje meg további rezgésszint emelkedését. Ezek minták – nagyon sokan közületek érzékelik ezt – a tudati fejlődés hullámai.


  Térjünk vissza a Földi élethez szükséges energiaforrásokra és technológiákra. A robbanó motor egy, a maihoz képest nagyon alacsony tudatszint találmánya. Ideje lejárt. Közületek nagyon sokan foglalkoztok mágneses motorokkal, és vortex rendszerekkel. Közel vagytok, az elkövetkező hónapok során az új technológia központi figyelmet fog kapni. Tömegek figyelme irányul a szabad-energia jelenségére, és elkezditek kiépíteni saját rendszereteket. A bőséges energiához mindenkinek joga van, nemzettől, társadalmi és foglalkozási státusztól függetlenül. Kérjétek saját szabadságotokat, tegyetek érte, és megkapjátok azt. A Teremtés értetek dolgozik.

  Figyelmetek fordítsátok hát ebbe az irányba, és tegyetek meg mindent saját szabadságotokért. Nikola Tesla energiája vagyok, aki földi életét az emberi szabadságnak megalapozásának szentelte. Ismerjétek fel, Isteni szikrák vagytok, akiknek hatalmában áll a formálni egyéni és közösségi sorsotokat. Öleljétek egymást feltétel nélküli szeretetben, mert a változás kora elérkezett, s én veletek vagyok.”

  forrás: http://tudatbazis.hu/